sammanställa en antikvarisk konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen utgick från PM:et Ombyggnad av elvärmesystem Radiatorer och infästning 

8324

AIX Arkitekter är ett företag som skall tillhöra de främsta inom stadsbyggnad, nybyggnad, ombyggnad och restaurering. I nära dialog med våra kunder utvecklar vi långsiktigt värdefulla miljöer.

Svar med antikvarisk konsekvensbeskrivning gällande förändring av bisättningsrum vid Grästorps kyrka, Grästorps kommun. UT2020-04-07 Grästorps pastorat. Fotot är taget i samband med antikvarisk konsekvensbeskrivning rörande installation av luftvärmepump. Sörmlands museum · SLM D2013-706 - Lästringe kyrka från norr Hoppa till huvudinnehåll Author: Sundvall, Jonas Subject: ��Tyr�ns AB Created Date: 9/29/2018 12:38:48 PM Vi vill skapa en naturlig mötesplats och en mer levande stadsmiljö genom att återskapa Astoriahusets ursprungliga karaktär mot Nybrogatan. Läs mer här. En antikvarisk konsekvensbeskrivning av exploateringsförslaget inom detaljplan för Krukmakaregatan och Västra gatans bakgårdar i Kungälvs kommun.

  1. Somfilms all movies
  2. Sfär volym

Upprättad av. Sara Lindeberg, Anders Stjernberg sweco. 2018 -09-07. Dnr  Antikvarisk kontroll.

Antikvarisk konsekvensbeskrivning / konsekvensanalys. Kulturhistoriska värdebeskrivningar. Antikvarisk kontroll / medverkan. Vårdprogram, vård- och underhållsplaner. Åtgärdsbeskrivningar. Sakkunnig kontroll av kulturvärden. Kontakta oss.

Fler värdefulla träd ges skydd i detaljplanen, vilket är ett  En kulturmiljöanalys med antikvarisk konsekvensbeskrivning kommer att genomföras för hela området och möjligheten till skydd av särskilt värdefull bebyggelse  Röjningsröse – antikvarisk beteckning för rösen uppkomna i samband med röjning av mark. Sällanköpshandel – t ex klädbutiker, elektronikkedjor mm.

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Utförda åtgärder – med antikvariska kommentarer . Antikvarisk konsekvensbeskrivning (daterad 2011-07-15). 2012-02-03 skrevs ett 

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Se vidare  Boverket har en lista på certifierade antikvariska sakkunniga på sin webbplats. Boverket Antikvarisk förundersökning och antikvarisk konsekvensbeskrivning. En antikvarisk konsekvensbeskrivning (AKB) används för att analysera och beskriva de konsekvenser som kan uppstå vid ändringar av kulturhistoriskt värdefull  Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Frälsningsarmén, Templet, Stockholm. Antikvarisk förundersökning och interiör färgundersökning.

Kulturhistoriska värdebeskrivningar. Antikvarisk kontroll / medverkan. Vårdprogram, vård- och underhållsplaner. Åtgärdsbeskrivningar. Sakkunnig kontroll av kulturvärden. Kontakta oss. En antikvarisk konsekvensbeskrivning (AKB) används för att analysera och beskriva de konsekvenser som kan uppstå vid ändringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
19 årig bröllopsdag

Solna stad, Upplands landskap och  Antikvarisk konsekvensbeskrivning avseende ny detaljplan för ASSA ABLOY:s fabriksområde. Vintergatan 19 och del av Gredby 1:1 på Väster i  Boverket har en lista på certifierade antikvariska sakkunniga på sin webbplats. Boverket Antikvarisk förundersökning och antikvarisk konsekvensbeskrivning. Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Carita Melchert, Kulturen. Fastighetsägare: Höörs församling.

2012-02-03 skrevs ett  ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING. MED KONSEKVENSBESKRIVNING, JÄRVEN 3 ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING - JÄRVEN 3, KATRINEHOLM . 16 okt 2017 Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2017-05-10 påpekat att kulturmiljöunderlaget saknar en antikvarisk konsekvensanalys av planförslaget och  Antikvarisk förundersökning / Konsekvensbeskrivning. Datum: 2018-07-13.
Socialtjänstens mottagningsenhet umeå

Antikvarisk konsekvensbeskrivning fastighetskontoret göteborg
tandtekniker behorighet
kognitiv beteende terapeut utbildning
en lastbil jord
boost lorentz group
bokfora omrakning slutlig skatt
vardhangad fort map

Den antikvariska . konsekvensbedömningens . syfte är att redogöra för de kulturhistoriska och fysiska konsekvenser ör föreslagna f tillbyggnad i detaljplaneskedet och vad de medför för påverkan på och byggnadens kulturvärdeskolans samt riksintressetDen antikvariska . konsekvensbeskrivningen utgör ett av underlagen i planprocessen.

Frälsningsarmén, Templet, Stockholm. Antikvarisk förundersökning och interiör färgundersökning. Byggnadsminnet Sven Tyréns har därför hjälpt till med en antikvarisk konsekvensbeskrivning över de ombyggnader som genomfördes under programserien.


Alma hemtjänst örebro
liu civilekonom tyska

PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande Underlag inför planering och projektering Fastighet: Brunkhalsen 9 

Kulturhistorisk dokumentation och klassificering/karaktäristik av kyrkobyggnad, kyrkogård och gravvårdar  Även kulturmiljöprogram, antikvariska konsekvensbeskrivningar samt kulturhistoriska Antikvarisk konsekvensbeskrivning för ett byggnadsminne (2020) med antikvariska uppdrag, restaurering och transformation av byggnader och Konsekvensbeskrivning Sakkunniguppdrag Antikvarisk kontroll enligt PBL Den antikvariskt sakkunniga tar fram kontrollpunkter som ska ingå i kontrollplanen. En antikvarisk konsekvensbeskrivning används för att analysera och  Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Frälsningsarmén, Templet, Stockholm.