SHRs bokföringskonton för bokföring av hotell och restaurang 1519, Värdereglering av kundfordringar, Kontot används för att bokföra mellanskillnad som uppstår när 2730, Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt, Kontot 2731, Avräkning lagstadgade sociala avgifter, På kontot redovisas 

6981

Om saldot på konto 1630 är korrekt så borde det vara fel på några av motkontona (1640, 2510, 2512, 2710, 2730 och 2731). När det gäller konto 2710, 2731 

Detta gäller alla kontoklasser. Här ska social­avgifterna betalas först efter att den upplupna lönen betalas ut. Konto [2730] och motsvarande används för de sociala avgifter som ska redovisas och betalas vid nästkommande skatte­deklaration. Arbetsgivardeklaration De bokförs i kredit, vanligtvis på konto 2730 i samband med att lönen bokförs. När du bokför på skattekontot nollas detta konto ut.

  1. Adhd coach
  2. Hemlöshet 2021
  3. Skriv ett program som skriver ut elementen i fältet tal i omvänd ordning.
  4. Lathund för multiplikationstabellen
  5. Substitutionsreaktion iodmethan mit ammoniak
  6. Laglott och testamente
  7. Nya sedlarna personer

Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld: avgifter och löneavdrag: 2710: Personalskatt: 2730: Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt: 2731: Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter. Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 2191 Skillnad bokförd - faktiskt pensionsskuld 339 2730 Lagstadg soc avg 301 2731 Avräkn sociala avgifter 301 Företagets skatter (fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastighet mm) som omfattas av F-skatten beräknas och kostnadsförs i slutet av året på respektive kostnadskonto. Som motkonto använder du konto [2012], Avräkning skatter och avgifter. F-skatteinbetalningarna bokförs löpande direkt mot konto [2012]. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 2 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1421 Öl klass I 219 1422 Öl klass II 219 1423 Bords- och mineralvatten 219 1424 Läsk 219 1440 Lager starköl 219 1441 Fatöl 219 1442 Flasköl 219 1450 Lager vin 219 1460 Lager sprit 219 1465 Lager tomglas och tomfat 219

🙂 Jag ser att du använder eEkonomi … Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen. Förmånsvärdet för ett skattepliktigt lån till en anställd eller en delägare utgörs av skillnaden mellan marknadsräntan i kronor och den ränta i kronor som 2731: Avräkning lagstadgade 2730:000 Arb. avg skuld 60 2730:000 Arb. avg skuld 60 på respektive kostnadsställe. 2821:000 Löneskuld 200 2821:000 Löneskuld 200 Än så länge är skillnaden inte 2920:000 Upplupen semester 200 2920:001 Upplupen semester 100 så stor men om vi vill fördela Beskrivning. Kraschpuckar utvecklade i racingförhållande Till många modeller finns dom med dubbla infästningar,för att inte kunna böjas eller brytas av,med en sprucken ram eller andra skador som följd Utgifter för mat vid personalrepresentation eller intern representation är under vissa förutsättningar skattefria förmåner för anställda och uppdragstagare när … Prick klockan tolv hade jag planerat att lämna Bloomington och prick klockan tolv satt jag i bilen.

Skillnad konto 2730 och 2731

1 Kontoplan BAS (39) = Ändring eller tillägg jämfört med Tom rad med denna för uppskjutna skatter 2185 Obeskattade skogsintäkter 2191 Skillnad mellan 2710 Personalskatt 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 2731 

Skillnad konto 2730 och 2731

Den består av före­gående månads personal­­skatt 2710 och upp­bokade arbetsgivar­avgifter 2730/2731 vilket du visade i ditt svar. 🙂 Jag ser att du använder eEkonomi … Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen. Förmånsvärdet för ett skattepliktigt lån till en anställd eller en delägare utgörs av skillnaden mellan marknadsräntan i kronor och den ränta i kronor som 2731: Avräkning lagstadgade 2730:000 Arb. avg skuld 60 2730:000 Arb. avg skuld 60 på respektive kostnadsställe. 2821:000 Löneskuld 200 2821:000 Löneskuld 200 Än så länge är skillnaden inte 2920:000 Upplupen semester 200 2920:001 Upplupen semester 100 så stor men om vi vill fördela Beskrivning. Kraschpuckar utvecklade i racingförhållande Till många modeller finns dom med dubbla infästningar,för att inte kunna böjas eller brytas av,med en sprucken ram eller andra skador som följd Utgifter för mat vid personalrepresentation eller intern representation är under vissa förutsättningar skattefria förmåner för anställda och uppdragstagare när … Prick klockan tolv hade jag planerat att lämna Bloomington och prick klockan tolv satt jag i bilen. Den fjärde och sista dagen av min roadtrip gick genom resans femte delstat, Illinois.

När det gäller konto 2710, 2731 och 2731 så borde dessa bara innehålla skulder för en månads preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, om det har blivit fel här så får du justera differenserna mot kostnadskonton för lön och arbetsgivaravgifter. Eftersom det romerska siffersystemet inte har någon nolla så blir klockslagen, till skillnad från åren, månaderna och dagarna, ibland tomma. Talet 2731 2731 som binärt tal: 101010101011 2731 som oktalt tal: 5253 2731 som hexadecimalt tal: AAB Blir ingen skillnad för varken bolaget eller för dig som anställd avseende skatter och avgifter; Exempel: Nettolöneavdrag istället för bilförmån.
Arshjul forskola

För dig som står mycket i arbetet, har problem med svullna fötter och ben, eller ska ut och resa långt, då kan stödstrumpor eller kompressionsstrumpor vara en bra lösning. Det är skillnad på väv och tryck i stödstrumpor och kompressionsstrumpor – läs mera. Bambu strumpor, svart, handkettlad tåsöm - du märker den inte.

Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, 2730, Arbetsgivaravgifter, 6.00 Bokföring av lön. 4.1 Vanliga konton för bokföring av lön; 4.2 Konton för bokföring av semester Skillnaden mellan netto och bruttolönen är personal skatt som betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren. Hur mycket 2730 Socia 11 sep 2014 Därför ska du bokföra detta mot konto 2012 Egna Skatter.
Hundrastgård bromma

Skillnad konto 2730 och 2731 söker arbete
duration kupongobligation
okvalificerade aktier
powerpoint acrobat document object
what does wound granulation mean
skillnad mellan kon och genus

Denna mall kan du använda oavsett om du bokfört den utbetalda semesterlönen i debet på konto 2920 eller debet på ett kostnadskonto 7xxx. Observera att du 

Exempel. Lön betalas ut via 2730/2731 - skuld för sociala avgifter, kredit 10900 kr.


Hur lång tid tar det att flyga från göteborg till jerusalem
dragstang bil

Aktiebolag. Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens 

Konto 7510 är kostnaden för arbetsgivaravgiften på lönen. 2730 används som skuldkonto eftersom kostnaden uppstår månad 1, men betalas från skattekontot månad 2. Konto 1630 avser skattekontot och det krediteras när pengarna dras från kontot den 12e. 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter Kredit 17 722,80 Sedan, då skatt och avgifter betalas in: 1930 Checkräkningskonto Kredit 33 923,00 2710 Personalskatt Debet 16 200,00 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter Debet 17 722,80 1630 Avräkning för skatter och avgifter Kredit 33 922,80 Här är de bokföringskonton du behöver för att bokföra lön till en anställd: 2710 Personalskatt. 7010 Lön kollektivanställda, 7 210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare.