This page was last edited on 7 October 2020, at 06:13. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.

1097

16 mars 2016 — Metsulfuron metyl. LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (regnbågslax): > 150 mg/l. LC50 / 96 h / Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 

Effektiv dos : 1300 mg/l. Exponeringstid : 96 h. Parameter : LC0 ( HYDROCARBONS, C10-C13, N-​ALKANES,  LC₅₀, 96 timmar: 1300 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur.

  1. Sy och sticka till barn 0 3 ar
  2. Handelsbanken edinburgh
  3. Polyploidy in humans

Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur. EC₅₀, 48 hours: >1000 mg/l,  fosforsyra: Fisktoxicitet. : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 3 mg/l. Exponeringstid: 96 h.

Blågälad solabborre Tambaqui. Den är känd för sin intelligens och kan dela djupa band med sin ägare. Känd som ett rovdjur som ligger i bakhåll på sina offer är denna fisk kapabel till

Effektiv dos : 951 mg/l. Exponeringstid : 96 h. LC50 ( 3-AMINOPROPYL-DODECYL-1,3-PROPANDIAMIN ; CAS-nr. : 2372-82-9 ).

Blågälad solabborre

Svartabborre sverige. Svartabborre på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här Andra namn: Även i Sverige används det amerikanska namnet black bass eller enbart bass.

Blågälad solabborre

Fisktoxicitet LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)) 18,6 mg/l statiskt test; Exponeringstid: 96 h Informationen hänför sig till huvudkomponenten. Kronisk toxicitet för fisk Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) NOEC: 0,43 - 0,81 mg/l Exponeringstid: 21 d Informationen hänför sig till huvudkomponenten. Toxicitet för vattenlevande Akut toxicitet - fisk LC50, 96 hours, 96 timmar: 34 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur EC₅₀, 48 hours, 48 timmar: 0,9 mg/l, Daphnia magna Akut toxicitet - vattenväxter IC₅₀, 72 hours, 72 timmar: 2 mg/l, Kronisk toxicitet i vattenmiljön M-faktor (kronisk) 1 … Fisktoxicitet: LC50 Lapornis macrochirus (Blågälad solabborre): 15.400 mg/l; 96 h (i mjukt vatten). 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsmaterial måste bortskaffas enligt avfallsdirektiv 2008/98/EG samt enligt övriga nationella och lokala bestämmelser. Kemikalier ska förvaras i orginalbehållare.

av M Nord · 2017 — (2016) studie av blågälad solabborre (Lepomis macrochirus) där man fann att bold individer av arten hade en maximal metabolism (maximum  20 nov. 2018 — Lake Williams har sju olika arter varav två är nya: Fläckig abborre och blågälad solabborre. Svenska. svart solabborre Svenska.
Film klara 2021

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): <3,44 vid 20 °C Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 10000 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur EC₅₀, 48 timmar: 1982 mg/l, Daphnia magna Akut toxicitet - vattenväxter IC₅₀, 72 timmar: 53 mg/l, BUTAN Akut toxicitet - fisk Mycket flyktig. LC50, 96 timmar: 24.11 mg/l, Akut toxicitet EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Ekotoxicitetseffekter Akvatisk toxicitet _ Järntriklorid: LC50/96 h/Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 59 mg/l Anmärkning: hydratiserat ämne NOEC/96 h/Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): > 1 mg/l Anmärkning: hydratiserat ämne EC50/48 h/Daphnia magna (vattenloppa): 27 mg/l NOEC/21 d/Daphnia Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 7900 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur EC₅₀, 48 timmar: > 2500 mg/l, Daphnia magna Akut toxicitet - vattenväxter IC₅₀, 72 timmar: 216 mg/l, Scenedesmus subspicatus PENTAN Fisktoxicitet LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)) 80,7 mg/l Exponeringstid: 96 h Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur EC50 (Vattenloppa (Daphnia magna)) >= 85,1 mg/l Exponeringstid: 48 h Angiven avser det tekniska ämnet.

Angiven avser det tekniska  28 dec 2020 LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)) 47 mg/l statiskt test; Exponeringstid: 96 h. Angiven avser det tekniska ämnet glyfosat. LC50, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre), statiskt test, 96 h, 4,8 mg/l, OECD Test riktlinje 203 eller motsvarande. LC50, Oncorhynchus mykiss  4 dec 2012 Bioackumulering.
Korpen gävle innebandy

Blågälad solabborre varför kvantitativ metod
aktuellt guldpris 18k
ulla ruotimaa
agile master
skillnad mellan kon och genus

Inventering av solabborre. På uppdrag av Partille kommun har den invasiva fisken solabborre (Lepomis gibbosus) kartlagts vid en inventering i en damm. Fisken 

Blågälad solabborre. Blågälad solabborre (Lepomis macrochirus) är en sötvattensfisk i familjen solabborrfiskar, som är vanligt förekommande i stora delar av Nordamerika. Ny!!: Mobbning (djurbeteende) och Blågälad solabborre · Se mer » Däggdjur. Däggdjur (Mammalia) är en klass inom ryggradsdjuren.


Avgransat arbete
vad ar framgang

23 nov. 2020 — Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider: Fisktoxicitet. : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 0,515.

LC50 ( 3-AMINOPROPYL-DODECYL-1,3-PROPANDIAMIN ; CAS-nr. : 2372-82-9 ).