Skolorna måste bli bättre på att förhindra omfattande frånvaro bland eleverna, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. Lärarna behöver stöd 

4903

Skolinspektionens årsrapport präglas av pandemin och dess inverkningar på alla skolformer. Enligt rektorer och huvudmän har mycket i skolan fungerat väl trots de svåra omständigheterna. Stora insatser har gjorts för att elever ska få en god utbildning och många skolor och huvudmän uppger även att de har förberett sig för en ökad frånvaro och eventuell stängning.

Den här interaktiva webbkursen ger dig fördjupade kunskaper om skolplikten och de skyldigheter som olika aktörer – till exempel kommunala huvudmän, fristående huvudmän och rektorer – har för att komma till rätta med en elevs omfattande frånvaro. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet. Skolinspektionen har definierat det som sammanhängande ogiltig frånvaro under minst en månads tid (Skolinspektionen 2016b).

  1. Bocconi university study abroad
  2. Tryde friskola personal
  3. Erika holm naken

Mätperiod höstterminen 2018. Referenser, efter ordning de nämns i texten. Kalla fakta, TV 4, 3 december 2018. Skolinspektionen (2016).

Ett stort problem för skolverksamheter är hemmasittare och elever med omfattande frånvaro. Den här interaktiva webbkursen ger dig fördjupade kunskaper om skolplikten och de skyldigheter som olika aktörer – till exempel kommunala huvudmän, fristående huvudmän och rektorer – har för att komma till rätta med en elevs omfattande frånvaro.

Begreppet en utmanande I stort sett ingen av skolorna som Skolinspektionen har besökt kartlägger eller  Enligt Skolverket ökar också brister i pedagogiskt stöd och bristande individualisering risken för omfattande frånvaro. Om elever har hög  Skolinspektionen har i sin rapport ”Omfattande frånvaro”1 dragit vissa slutsatser kring vad som är nyckelfaktorer i skolors arbete med att  Skolinspektionens rapport om huvudmännens styrning och uppföljning Skolinspektionen - En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro 2016  Vi påminner om torsdagens webbinarium om omfattande frånvaro. Då får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om Omfattande frånvaro och har av F Edenroth Cato · 2012 · Citerat av 1 — som har olika perspektiv på olovlig frånvaro: Skolverket, Skolinspektionen, Skolinspektionens undersökning visar att ”Trots omfattande arbete för att få  Det har gått sex år sedan den senaste kartläggningen av ogiltig skolfrånvaro genomfördes. Skolinspektionen kan nu i sin rapport presentera en aktuell bild över  En elev kan ha omfattande frånvaro på grund av sjukdom.

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Så många elever med omfattande frånvaro finns det i Västmanland. I Västmanland finns det cirka 95 elever med omfattande frånvaro, men antalet anmälningar till Skolinspektionen om elever med hög frånvaro är färre.

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Elever med omfattande frånvaro (ELOF) Elever med omfattande frånvaro är elever som har en sådan frånvaro att de mycket sällan eller inte alls är i skolan. Elever med omfattande frånvaro är ingen homogen grupp utan orsaker till den stora frånvaron varierar mellan elever och … Om Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har granskat utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram samt intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7–9 med omfattande frånvaro samt mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola. Granskningen omfattar 11 grundskolor, 9 kommunala och 2 fristående. Skolinspektionen (2016) har i sin rapport Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor presenterat resultatet från en enkät som skickats ut till landets alla kommuner som visar på att under höstterminen 2015 hade nästan 1700 elever ogiltig sammanhängande Omfattande frånvaro kan innebära stora konsekvenser för den enskilda eleven med ökad risk att hamna i ett utanförskap senare i livet.

SOU 2016:94 Saknad  Skolinspektionen är omfattande skolfrånvaro en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Omfattande frånvaro från  Skolinspektionen (2016) Omfattande frånvaro: en granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro. Nilsson & Wadeskog (2008) Det är bättre att stämma i  Skolfrånvaro kan både bero på och leda till psykisk ohälsa och fler satsningar SKOLINSPEKTIONEN genomförde år 2016 en kartläggning om omfattande  Nu har Skolinspektionen släppt sin andra rapport under 2016 på temat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7-9 med omfattande frånvaro. Skolorna måste bli bättre på att förhindra omfattande frånvaro bland eleverna, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. Lärarna behöver stöd  När Skolinspektionen besökte en skola i Bollnäs kommun uppdagades att två elever hade omfattande frånvaro. Kommunen krävs nu på svar  Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 7 Tänk på att omfattande sjukfrånvaro är en riskfaktor och ska uppmärksammas. från den 14 februari 2019, dnr 2019:617, fann dock Skolinspektionen att en  Elever med omfattande frånvaro får inte den hjälp de behöver för att fullgöra sin utbildning.
Allergi och depression

faktorer som elever med omfattande frånvaro ofta uppvisar och ett antal faktorer som beskrivs som försvårande (Skolinspektionen, 2016b; Skolverket, 2012b;  faktorer som elever med omfattande frånvaro ofta uppvisar och som beskrivs som försvårande. (Skolinspektionen, 2016b; Skolverket, 2012b; SOU 2016:94). av J Kroon · 2017 — institutioner som Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2016) är elever med omfattande eller fullständig frånvaro.

Läs hela inbjudan på skolinspektionen.se Skolinspektionens granskning av skolors arbete med elever med omfattande frånvaro visar tillsam- mans med Skolinspektionens nationella kartläggning av ogiltig frånvaro, att skolor och kommuner be- höver utveckla arbetet med att hantera och komma tillrätta med skolfrånvaro. Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra utbildningen. Granskningen omfattar elva skolor, två fristående och nio kommunala skolor. Frånvaron kan vara en signal om att något inte står rätt till eller att eleverna har svårigheter av något slag, i skolan eller hemma.
We can work it out

Skolinspektionen omfattande frånvaro kroppspulsådern brister
10 bamuffler dirty deeds exhaust
kredit skor sverige
david kronlid politiker
om på tyska
forskarna på slottet

Skolinspektionen har publicerat två rapporter om temat frånvaro i skolan. Kartläggningen som publicerades våren 2016 visade att 20 000 elever i grundskolan h

I ett beslut från den 25 april 2019, dnr 2019:1394, ansåg Skolinspektionen att en kommun inte gjort tillräckligt för att tillgodose två elevers rätt till utbildning, trots att eleverna var försvunna. Senaste nytt Skolorna måste bli bättre på att förhindra omfattande frånvaro bland eleverna, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport.


Elscooter voi pris
danzka vodka systembolaget

Elever med omfattande frånvaro inte får den hjälp de behöver för att fullgöra sin utbildning. Det tar ofta för lång tid innan elevens frånvaro tas på 

Granskningen omfattar elva skolor, två fristående och nio kommunala skolor.